Voel jij je veilig?

Mijn ideale school

Zodra je binnenloopt voel je de veiligheid of in mijn geval de veilige energie. Je bent samen, verantwoordelijk, een familie. Het pedagogisch klimaat is goed te noemen en kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school.
Zodra de leider uit deze familie stapt ontstaat er een disbalans. En nu?
Nu, en niet alleen op deze ideale school, wordt er niks gedaan aan die disbalans. Althans, als je alleen van een afstand kijkt naar het grote geheel. Er wordt natuurlijk niet niks gedaan, maar er komen regels. Veel kleine regels die ervoor zorgen dat die disbalans alleen maar groter wordt. Want anders verliezen we de controle, het overzicht, en dan? Dat is natuurlijk veel te eng en zouden we nooit kunnen verantwoorden naar de grote bazen. Dus wordt het verschil tussen het oude veilige systeem en het nieuwe onveilige systeem alleen maar groter. Nu is er natuurlijk niks mis met een nieuw systeem, maar pas als het staat, gebouwd is op een holistisch, stabiele fundering, kan er iets moois opbloeien. In het nieuwe, onveilige systeem komen de instanties, inspectie en leidinggevenden kijken. Niet zomaar kijken of in gesprek gaan,en dan hebben we het nog niet eens over voelen, nee ze komen met hun lijstjes. Neem het aspect veiligheid.

SAM_2747

Wat is veiligheid? In het onderwijs zal iedereen je vertellen: ‘één van de basisvoorwaarden die we moeten scheppen op school’ (kennen we de piramide van Maslow nog?). Daar ben je het vast mee eens. Maar veiligheid gaat niet alleen over cijfers. Het aantal hekken en sloten op school, het aantal mensen in en om het gebouw, het aantal vierkante meters, het aantal mogelijk gevaarlijke plekken op het schoolplein, het aantal kinderen op school met mogelijk agressie in de genen, het aantal jaar en de cijfers van de beoordeling van de school door de inspectie en al het andere bovenschoolse. Hoe wordt onze veiligheid beoordeeld? Hebben wij een veilige school of niet? Wie beoordeelt dat eigenlijk? Laat me je vertellen dat veiligheid eigenlijk iets heel anders is.

Veiligheid is een gevoel, warmte, saamhorigheid, tederheid, eerlijkheid, eenheid, comfort, balans, harmonie, integriteit, gevuld met liefde voor jezelf en anderen. Het gaat niet om cijfers. Ik zeg niet dat we de aantallen moeten negeren, maar het aantal aantallen en ons perspectief op dat alles moet worden veranderd. Veiligheid moet worden gevoeld.

Dus lieve collega’s, lieve inspectie, lieve ouders. Hoe ziet echte veiligheid er dan uit? Hoe creëren we deze echte veiligheid voor al onze kinderen (en onze school, allemaal onvermijdelijk met elkaar verbonden)? Het antwoord is simpel en als we geluisterd hadden (naar de kinderen en onszelf), dan hadden we het geweten: voel je veilig! Voel je warm, samen, teder, eerlijk (vooral tegen jezelf), één, comfortabel, in balans, harmonieus, integer en geliefd. Dan ben je veilig, veilig om te leren en om je te ontwikkelen. Daarom gaan we immers naar school.

SAM_2623

Je mag sceptisch zijn (waarom zou ik aan mezelf werken, het gaat al jaren goed?). Maar we zijn allemaal met elkaar verbonden. Deze kinderen, al jullie kinderen kunnen dat nu voelen, voelen of jij je veilig voelt of niet. Dus luister alsjeblieft naar hun onuitgesproken advies en voel je veilig. Dat is veiligheid.

Nogmaals wil ik benadrukken dat we de fysieke veiligheid van de kinderen moeten garanderen op school en overal. En niet alleen van de kinderen maar van iedereen betrokken bij school. Maar als dit alles voor elkaar is, betekent het niets als je je in je diepste binnenste niet veilig voelt.

Trouwens, mocht je dit allemaal niet kunnen of willen voelen, werk eraan! Want dat is wat we tenslotte ook van de kinderen vragen tegenwoordig. Mijn eigen miljonairs en daklozen kunnen daarover meepraten. Het spijt me, jongens, dat ik me niet altijd veilig heb gevoeld.