Systemisch Werken

Iedereen is verbonden met een systeem (familie, school, klas, vrienden). Elk systeem zoekt altijd naar balans. Deze balans zorgt voor veiligheid.

De drie basiswetten van het systemisch werken:

1. Insluiten uitsluiten

Iedereen heeft recht op een plekje binnen het systeem en heeft het recht er te mogen zijn. Het systeem wil dat ieder lid erbij hoort. Wanneer er iemand uitgesloten wordt zal het systeem ervoor zorgen dat iemand anders zijn plek deels inneemt, wat ervoor kan zorgen dat deze persoon niet compleet zijn eigen leven kan leiden. Ook kunnen schuldgevoelens een rol gaan spelen bij andere leden van het systeem.

2. Ordening

Binnen het systeem bestaat een rangorde. Iedereen hoort zijn eigen juiste plek in te nemen ten opzichte van de anderen in het systeem. Wanneer dit niet nageleefd wordt zal er onrust ontstaan binnen het systeem ten nadele van ieder individu.

3. De balans in geven en nemen

Er dient een balans te zijn tussen geven en nemen. Wanneer een persoon iets aan het systeem toevoegt of er iets aan onttrekt (geven en nemen), zal het systeem deze balans willen herstellen door een andere of dezelfde persoon iets terug te laten geven of nemen. Wederom, wanneer er niet aan deze wet wordt voldaan en er geen balans is, zal dit de onderlinge relaties in het systeem verslechteren.

In de praktijk

Belangrijk binnen het systemisch werken is het principe: ‘accepteer wat er is’. Eerlijk zijn, niet oordelen, flexibel zijn en respect hebben, vind ik erg belangrijk. Deze aspecten hangen allemaal met elkaar samen. Hierbij spelen gevoel en intuïtie een belangrijke rol.

Door het systemisch werken neem ik het geheel in beschouwing in plaats van een aspect op een bepaald niveau. Daardoor bereik ik oplossingen die zich op meerdere lagen bevinden.